Empresa i Administració
search

Empresa i Administració

Editorial: Editex S.A.

ISBN Digital: 9788491610885

USD 19,47
Sin impuestos

 • Index i organització de la unitat
 • Unitat 1 L'empresa i l'empresari
 • Unitat 2 La innovació i la internacionalització
 • Unitat 3 Iniciativa emprenedora
 • Unitat 4 El sistema tributari espanyol
 • Unitat 5 Obligacions fiscals de l'empresa: declaració censal, IAE i IVA
 • Unitat 6 L'impost sobre societats (IS) i l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
 • Unitat 7 El dret
 • Unitat 8 La Unió Europea
 • Unitat 9 L'Administració general de l'Estat i l'Administració autonòmica
 • Unitat 10 L'Administració local i els funcionaris
 • Unitat 11 L'acte administratiu
 • Unitat 12 Els documents de l'Administració
 • PRÀCTICA FINAL GLOBAL
 • Crèdits


ISBN:

 • 9788491610557
9788491610885
Nuevo