Formació i orientació laboral (2020)
search

Formació i orientació laboral (2020)

Publisher: Editex S.A.

Digital ISBN: 9788413213019

USD 18.17
No tax

 • Index i organització de la unitat
 • Unitat 1. La relació laboral
 • Unitat 2. El contracte de treball
 • Unitat 3. L'organització del treball
 • Unitat 4. La nòmina
 • Unitat 5. Modificació, suspensió i extinció del contracte
 • Unitat 6. La representació dels treballadors
 • Unitat 7. La Seguretat Social
 • Unitat 8. Seguretat i salut en el treball
 • Unitat 9. Els riscos laborals
 • Unitat 10. Mesures de prevenció i de protecció
 • Unitat 11. La gestió de la prevenció
 • Unitat 12. El Pla de prevenció i el Pla d'autoprotecció
 • Unitat 13. Primers auxilis
 • Unitat 14. Treball en equip
 • Unitat 15. Conflicte i negociació
 • Unitat 16. Itineraris professionals
 • Unitat 17. El projecte i la carrera professionals
 • Unitat 18. El procés de cerca de feina
 • Crèdits
9788413213019
New